2016 11 16

img_9978

 

I norra delen av Sigtuna växer nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar fram. Här har Arkitektstudio Witte i team med HSB Bostad och Urbio Landskapsarkitekter vunnit markanvisningstävling om ett bostadskvarter. Ledord för området och tävlingens kriterier är höga krav på hållbarhet, variation i gestaltning och medborgarmedverkan. Nu startar programarbetet och projektering mot miljöbyggnad silver.

Tävlingsteam Arkitektstudio Witte: Peter Kinnmark, Sofia Kellari, Raffer Qian, Ludvig Witte, Lars Sterner

MER NYHETER

Copyright © 2017 All Rights Reserved.