VÅR VÄN I VALLASTADEN

För att fullt ut få förvalta ett projekt från början till slut beslöt Arkitektstudio Witte att i ett av våra projekt för BoExpo i Vallastaden 2017 ta på oss den dubbla rollen som både arkitekt och byggherre. Resultatet Delfinernas Hus är en prototyp för ett flerbostadshus helt byggt i trä med passivhusklassning.

Både materialval och formgivning är noga övervägda för att minimera byggnadens klimatpåverkan - både i byggskedet och under hela dess livslängd - och samtidigt optimera en social hållbarhet i och kring byggnaden. I Delfinernas Hus har vi även implementerat idéer för compact living, där den generösa takhöjden ger plats för både extra förvaring och extra sovutrymmen på loft.


Delfinernas Hus har en sida som vetter mot den lugna grönskade gården och en sida mot den livligare gatan. På sidan mot gården återfinner man lägenheternas generösa balkonger, medan fasaden mot gatan har en lätt trappning. Mycket arbete har lagts på att skapa en modern ornamenterad träfasad med historiska referenser.
I fasaden mot gatan finns också en springbrunn för törstiga förbipasserande, och mot gården planeras ett uppsamlingskar för vattenlek och bevattning. På taket finns rundade förrådsvolymer med en fasad i sinusplåt samt en glasad vinterträdgård för möten och odling. På de övriga takytorna växer sedum, som både blir en del av livet i byggnaden, hjälper till med dagvattenhanteringen och med sina genom årstiderna


växlande färger blir en del i dess materiella identitet. Referenser till temat vatten/trä återkommer i trapphuset där både trappsteg och vilplan utformas i trä och väggarna färgas i dämpade havsblå nyanser. Trapphusets pendlade globformade lampor bidrar med ännu en klassisk referens för att ytterligare nyansera och förädla dessa centrala gemensamma utrymmen. Entréplanet har en lokal strategiskt placerad på ena hörnan vid gatan som leder in mot kvarterets inre och trädgården.

Vår förhoppning är att Delfinernas hus, med sin relativa småskalighet och sina naturliga material ska bidra till den nya stadsdelen med ett generöst och vänligt förhållningssätt till sin omgivning.

1.Delfinernas_Hus_Fasad
1.Delfinernas_Hus_Sektion
1.DH_Tidig_Vision
1.DH_Stommodell_insida
1.Trapphus_DH
1.Jobba-med-oss
1.Skissplan_DH
DELFIN_plan _grå
1.DH_Orangeri
1.DH_Rend_kok
1.DH_rend_loft