NOCKEBYHOV ÄR ETT SPECIELLT

bostadsområde mitt emellan Judarskogen och Mälaren, nära till både innerstad och natur. Här finns ett särskilt förhållande mellan den befintliga bebyggelsen och det omgivande landskapet där vårt förslag tar avstamp. Det befintliga området byggt huvudsakligen på 40-talet består av långhus med loftgång i två plan, radhus och villor. Bebyggelsen är varierad men arkitektoniskt sammanhängande; husen har putsfasad i varma toner med vita inramningar och svarta plåtdetaljer.

I utkanten av det befintliga bostadsområdet föreslås det nya tillägget med flerbostadshus längs med Gubbkärrsvägen. Här släntar landskapet och de nya husen placeras i sluttning norr om bebyggelsen. Husen får på så vis två tydliga sidor; en sida i nordost mot Gubbkärrsvägen och en i sydväst mot backen med den befintliga bebyggelsen.
De fyra byggnadsvolymer som vi föreslår skapar en tydlig och mer stadsmässig identitet för området ut


mot Gubbkärrsvägen. Husen bidrar även till att tydliggöra och rama in entréerna till Tältgatan och Fritidsvägen. Längs med den tätt trafikerade Gubbkärrsvägen läggs ingångar till husen med planteringar och cykelställ på förgårdsmark. Detta bidrar till en vitalare gatubild och en miljö mer anpassad för gående och cyklar.
Den sydostliga sidan som vetter mot den äldre bebyggelsen har utformats för att få en småskaligare och mer detaljerad karaktär och blir den mer privata och intima sidan av husen. Taket lutar kraftigt åt denna sida och hjälper på så vis att dra ner husens skala. Här finns det även balkonger och uteplatser mot grönska och i soligt läge.

Bevarade gamla tallar och ekar bildar tillsammans med plantering av nya träd till generösa gröna barriärer som avskärmar och värnar om det privata både hos de befintliga och de nya husen. De nya husvolymerna hjälper till att avskärma och skapa en


lugnare ljudmiljö mot denna sida från trafiken på Gubbkärrsvägen.

I sin materialitet och utformning är de nya husen av samma slag. Stående träpanel utgör fasaderna på långsidorna och de grå putsade kortsidorna med sin förskjutning och utstående fönster definierar hörnen och ramar in gatuentréerna till de bakomliggande bostadsområdena. Takens runda siluett och bandplåtinklädnad är en direkt referens till den gamla panncentralen på området som också den kommer omvandlas till bostadshus.

Vår ambition är att uppnå högsta betyg i Miljöbyggnads certifiering och vi arbetar med ett genomgående miljötänk. Byggnaderna utformas och planeras för att byggas med miljövänliga material och med bästa möjliga förhållanden i dagsljus, solvärmelast och energiförbrukning.

1.Nockebyhov-Vy3
1.Nockebyhov-VY-4-
Sitplan