Bromma kyrka, med anor från 1200-talet, är en av de äldsta i landet. Idag är det också en av de mest förrättningstäta, då väldigt många vill hålla dop, bröllop och begravningar i den unika kyrkomiljön. Bromma församling såg en möjlighet att lägga till en mindre utbyggnad för små andakter, för att minska belastningen på kyrkorummet och också möjliggöra andra typer av besök.

Arkitektstudio Witte gjorde en förstudie om hur en utbyggnad i form av en absid skulle kunna placeras och utformas. Utifrån förstudien utlystes ett parallellt uppdrag där vi lämnade ett av förslagen, som utvecklats i flera steg.

Vårt förslag till absid är ett mindre andaktsrum med intim och anspråkslös karaktär, som kan fungera frikopplat från resten av kyrkan. Ett andaktsrum med grått kalkstensgolv och en ljusbärare i tombak – ett material som med tiden åldras och patineras ungefär som mörk koppar.

Absidens mått är hämtade från den klassiska arkitekturens proportionering. Att bygga vidare på långlivade estetiska idéer kan vara ett sätt att säkerställa att framtida generationer kan läsa absidens form som en del av kyrkobyggnadens helhet.

I det parallella uppdraget valdes ett förslag av OKK+ arkitekter ut för fortsatt projektering, och är nu under genomförande. I stora delar bygger det förslaget på de grundtankar som togs fram i förstudien av Arkitektstudio Witte.

Bromma_Absid_volymer
Bromma_Absid_planutsnitt

KOPPLING Den nya absiden sammanbinds med den befintliga byggnaden via vapenhuset. Därigenom skapas ett mindre andaktsrum med anspråkslös karaktär som nås via kyrkans huvudport, eller om så önskas via absidens östra dörr mot kyrkoträdgården.

Bromma_Absid_Proportioner

PROPORTIONER OCH LINJER Absidens norra fasad är bruten i en vinkel lik två av det norra korets fasetter. Linjen i absidens västra takdel leder vidare till spirans topp.

Bromma_Absid_Modell

INRAMNING Tillägget av absidiet ramar in och skapar därigenom en ny utvändig rumslighet där konserter eller utomhusceremonier kan hållas.

Bromma_Absid_Collaget
Bromma_Absid_Ljusbärare

LJUSBÄRAREN Längs absidens norrvägg står ljusbäraren med fristående ljushållare i tre olika höjder. Ljusen står i tre bågrader som följer väggens rundning. Ljushållarnas varierande höjd ger ljusbäraren en större rymd samtidigt som den gör den tillgänglig för alla. Närmast fönsterpartiet mot öster står det större tändljuset placerat i siktlinjen från vapenhuset. Ljushållarna i tombak kommer med tiden att patineras likt mörk koppar.

Bromma_Absid_Interiör
Bromma_Absid_Materialitet

MATERIAL Interiört domineras absiden av det grå kalkstensgolvet och ljusa väggar med detaljer och ljusbärare i tombak; gedigna material som åldras och patineras vackert. Möbler i ljus ek ger en varm ton.

Bromma_Absid_Program
Bromma_Absid_Källarplan

TILLGÄNGLIGHET För att tillgängliggöra källarplanet adderas en personhiss diskret placerad i vapenhuset och en i golvet infälld lyftplattform installeras för att överbrygga befintliga nivåskillnader i nedre plan.