Till den nya stadsdelen i Täby Park gjorde arkitektstudio Witte det vinnande tävlingsförslaget om torgbyggnad. Här ryms både en blandning av bostadstyper, saluhall och butiker. Beställare av uppdraget är SSM, som utvecklar bostäder utifrån mottot ”Bo mindre. Lev större”. Det innebär ett koncept där kompakta lägenheter kombineras med tillgång till plusfunktioner som blir en gemensam tillgång för de boende.

Här finns förutom saluhallen med co-workytor en generös takterrass. Lägenheterna nås med loftgång, som också utformas som en del av den gemensamma miljön. På vissa ställen växer loftgången ut till en större terrass med sittplatser. En spaljé för klättrande växter är integrerad i loftgången, med ambitionen att utforma den som en grönskande del av gårdsmiljön.