ARKITEKTSTUDIO WITTEFör oss handlar arkitektur inte om stil, utan en önskan att skapa nya, speciella och närvarande upplevelser utan att förkasta historien och traditionen. Genom utveckling av rumslig organisation, användandet av material och av platsens sammanhang vill vi att byggandet, planläggningen och landskapet skall ge robusta och unika ramar för ett gott liv.

Arkitektstudio Witte arbetar med en bredd av uppdrag från stadsplanering, bostäder och skolor till äldreboenden, församlingshem och kyrkor. Som röd tråd går intresse för hållbar utveckling, både socialt och miljömässigt.

Den process vi utvecklat erbjuder dig som fastighetsägare eller uppdragsgivare en helhet kring ekonomi, gestaltning och fastighetsutveckling. Vårt arbete utgår alltid från en grundlig analys av plats, verksamhet och behov. Därifrån utvecklar vi skräddarsydda lösningar för att skapa attraktiva miljöer, långsiktigt hållbara lösningar och värdeskapande byggnader. Målsättningen för processen är att den på ett enkelt och överskådligt vis ska generera ett tydligt presentationsmaterial och projekt med hög verkshöjd, samtidigt som den är kostnadseffektiv för vår uppdragsgivare.

Vi kan bidra med allt från tidiga idéskisser, workshops och analys av en befintlig situation, till framtagande av färdiga förslag på om- och nybyggnad. Vi har erfarenhet och kunskap för att följa hela byggprocessen från idéskisser och tidiga skeden till bygglov, färdigt bygge och inredning. Vi kan också tillhandahålla expertis och kompetens inom tillgänglighet, miljöfrågor, BIM-projektering, Bas P, projektledning med mera. Därmed kan vi driva varje projekt i sin helhet.

Vår ambition är att vara med och skapa en tidlös ram för möten människor emellan och i nära dialog med våra beställare framställa lösningar som håller högsta arkitektoniska kvalitet.